Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bu Yazıda Neler Var

 • a. Nüfus artışının olumlu sonuçları
 • b. Nüfus artışının olumsuz sonuçları
 • Bağlantılı Yazılar

  06 | Nüfus

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  Doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark nüfus artışını gösterir. Bir ülkede doğum oranı fazla, ölüm oranı az ise nüfus artışı meydana gelir. Ölüm oranı doğum oranından fazla olursa, nüfusta azalma meydana gelir. Genellikle az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı fazla, gelişmiş ülkelerde ise nüfus artış hızı azdır.

  Nüfus artış hızı ile kalkınma hızı arasında bir ilişki bulunmaktadır.

  Buna göre;
  Nüfus artış hızı kalkınma hızından yüksek ise, ülkenin gelişimi yavaşlar veya geriler.
  Nüfus artış hızı kalkınma hızından düşük ise, ülkenin gelişimi artar.
  Nüfus artışının olumlu sonuçları olduğu gibi, olumsuz sonuçları da olabilmektedir.

  a. Nüfus artışının olumlu sonuçları


  Üretim artar.
  Vergi gelirleri artar.
  Mal ve hizmetlere talep artar.
  Yeni endüstri dalları doğar.
  İşçi ücretleri ucuzlar.
  İhracatta rekabet kolaylaşır.

  b. Nüfus artışının olumsuz sonuçları


  İşsizlik artar.
  Kalkınma hızı düşer.
  Kişi başına düşen milli gelir azalır.
  Tasarruflar azalır.
  Tüketim artar.
  İç ve dış göçler artar.
  İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılanması zorlaşır.
  İhracat azalır.
  Demografik (nüfusa bağlı) yatırımlar artar.
  Çevre kirlenmesi artar.
  Belediye hizmetleri zorlaşır.
  * Farklı kaynaktan nüfus artışının sonuçları
  Bir ülkedeki nüfus artış hızının fazla olmasının sorun haline gelmesindeki temel etken, o ülkenin ekonomik kaynaklarının ülkede yaşayan nüfusun beslenme, barınma, eğitim, sağlık ve iş gibi temel gereksinimlerini karşılayamamasıdır. Bu duruma aşırı nüfuslanma denir.

  A. Nüfus artışının olumlu sonuçları
  1- Üretim artar.
  2- Vergi gelirleri artar.
  3- Mal ve hizmetlere talep artar.
  4- Yeni endüstri dalları doğar.( Piyasa genişler, yeni yatırım sahaları açılır.)
  5- İşçi ücretleri ucuzlar.
  6- İhracatta rekabet kolaylaşır.
  7- Askeri savunmada önemlidir kısa süre de güçlü ordular kurulabilir.
  8- Nüfus dinamik bir yapı kazanır.

  B. Nüfus artışının olumsuz sonuçları
  1- İşsizlik artar.
  2- Kişi başına düşen milli gelir azalır.
  3- Tüketim artar, (Tüketici durumda olan çocuk yaştaki nüfusu ve tüketimi artırır.)
  4- Tasarruflar azalır.
  5- Ekonomik bağımlılık oranı yükselir.
  6- İç ve dış göçler artar.
  7- İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılanması zorlaşır, Yetersiz beslenme sorunu ortaya çıkar.
  8- İhracat azalır.
  9- Demografik (nüfusa bağlı) yatırımlar artar.
  10- Çevre kirlenmesi artar.
  11- Çarpık kentleşme görülür, belediye hizmetleri zorlaşır.
  12- Kalkınma hızı düşer.( Ulusal gelirin büyük bölümünün artan nüfus tarafından tüketilmesine bağlı olarak ekonomik kalkınma hızı yavaşlar.)
  13- Artan nüfusu beslemek için toprağın aşırı kullanılması toprak erozyonunu hızlandırır.